Květen 2013

Louka, pole, pastvina

7. května 2013 v 20:52 Ekosystémy

Louka

-ekosystém ovlivněný člověkem
- musí se kosit
- negativní činnost člověka-hnojení
-Vlhké nebo suché stanoviště
-rostou zde především čeledi lipnicovité (luční trávy)
ŽIVOČICHOVÉ: ještěrka obecná, zmije obecná, sysel obecný, ťuhýk obecný


Pastvina

-obhospodařování spásáním (dobytek)
-trávy, kterým spásání nevadí, se snadno obnovují

Pole

vysazování 1 druhu rostlin vede k narušení biologické rovnováhy (monokultura)
a)-obilniny-pšenice setá, žito seté, oves setý
b) okopaniny-lilek brambor, řepa obecná
c) olejniny-brukev řepka olejka, slunečnice roční
PLEVELE- mák vlčí, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka
CHOROBY A ŠKŮDCI: plíseň bramborová, mandelinka bramborová
Při boji může dojít k narušení biologické rovnováhy-snižování počtu druhů v dané lokalitě

Obrázky

7. května 2013 v 20:13 Galerie (krásy přírody)
Diamantový leknín: