Červen 2011

Pytlačení

30. června 2011 v 13:00 | Eliška |  zvířata
Každým dnem zemře stále více a více tuleňů, slonů, krokodýli, Polárních lišek, medvědů a jiných zvířat. Zabijejí se kvůli kůži, kožešině, klům a jiným věcem. Pytláci utrácejí a loví krokodýli, aby z nich vyráběli kabelky apeněženky a rifle a jiné věci. V televizi jsem jednou dokonce viděla, že skupina cikánů a romů v africe chytá živé kobry královské a vytrhávají jim zuby s jedem, aby je nemohli kousnout. Potom s nimi dělají různá představení. Když kobře vezmete její zuby, odsoudíte ji tím k pomalé smrti. Také měli opičku s mládětem. Pokaždé když chtěli aby něco udělala, tak jí to mládě vzali a nutili ji, aby se předváděla. Byla vycvičená na řetězu. Lidi si prostě myslí že vládnou všemu. Medvědy zabijejí kvůli teplé a krásné kožešině, ze které potom dělají kabáty a boty. To je hrůza!

Co je ozonová díra?

8. června 2011 v 16:20 | Eli |  Ostatní
Ozonová díra je označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu.

Vznik ozonové díry
Od roku 1930 jsou vyráběny halogenované uhlovodíky (freony), které jsou použity v chladicích a hnacích médiích, v aerosolech, nadouvadlech, hasicích přístrojích a čisticích prostředcích. V roce 1974 byla poprvé vyslovena hypotéza (která se později potvrdila[zdroj?]), že freony, ač mnohdy několikrát těžší než vzduch, pronikají do stratosféry (10 až 50 km nad povrch Země), kde se z nich odštěpuje chlór a fluor, které se podílejí na katalytickém rozkladu ozonu. Snižují tak obsah ozonu ve stratosféře. Ozonová vrstva absorbuje část ultrafialového záření (280-320 nm), které má nepříznivé účinky na život na Zemi.


Důsledky ozonové díry
Zeslabená vrstva ozonu představuje větší pravděpodobnost průniku UV-B a UV-C záření, které je karcinogenní. U lidí a zvířat může zvýšená intenzita UV záření způsobit poškození zraku, vyvolat rakovinu kůže a snížení imunity. U rostlin včetně mořského fytoplanktonu snížený růst a sníženou odolnost vůči škůdcům.

Současný stav
Průmyslové země ukončily výrobu freonů v roce 1996; Evropská unie již v roce 1994. Jako náhrady jsou používány propan-butan, amoniak, voda, kyselina citrónová. Rozvojové země by měly ukončit produkci freonů do roku 2010. V letech 19861994 stoupla však jejich produkce o třetinu.[zdroj?]
Na jaře roku 2011 zpozorovala a změřila družice Envisat v rámci projektu OMI ozónový úbytek nad Arktidou (Špicberky, Skandinávský poloostrov a široké okolí, výrazně zasahující i do evropského kontinentu).[1]


Tak tomuhle já říkám ubližování planetě. Mělo by se s tím něco udělat, akorát problém je v tom, že nikdo s tím nic UDĚLAT NECHCE! Nikdo nechce POMOCT! Nikdo proti tomu NEPROTESTUJE! Nikdo to KÁCENÍ NECHCE ZASTAVIT! Všichni jsou pitomí. To je můj názor. My se prostě neumíme odvděčit. Dostali jsme svolení tuto planetu obydlovat a žít tu, ale povolení planetu ničit jsme teda od nikoho nedostali! Mužeme tady žít, brát si životy zvířat abychom měli maso, můžeme stavět silnice abychom měli kde jezdit, můžeme všechno a jak se za to planetě odvděčujeme?! Příroda nás obdarovává jídlem a vodou k pití. Ovocem a zvířaty na maso. My dary od přírody přijímáme, ale myslím že toho chceme trochu moc! Nemůžeme chtít všechno! Chceme jídlo, pití, a chceme také dřevo ze starých stromů, které jsou staré, jako tahle planeta. Nemyslíte že toho chceme opravdu moc a že to přeháníme?

Lidská Aura

4. června 2011 v 14:02 | Eli |  Ostatní
Víte že každý živý tvor má Auru včetně člověka? Mnozí si myslí, že Aura je jen mytologický výmysl, ale není. Aura je skutečná.
Aura se prý mění i podle nálady člověka. Když jsem veselá, má jinou barvu než když jsem smutná, natšená, naštvaná, překvapená, nebo unavená. Aura mění barvu podle toho jak se cítím, nebo podle toho co právě dělám. Mění se ale i podle toho v jakém jsem stavu (slabá, silná, zraněná, zdravá, nemocná, spím....).
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.
Aura je podle psychotroniky, léčitelství, teologie a okultních věd energetické pole okolo živých organismů. Tedy nejenom lidí, ale i zvířat a rostlin. Lidé zabývající se aurou popisují barvy, tvary a defekty aury. Auru se podle nich může naučit vidět poctivým trénováním téměř každý jedinec.
Aura se skládá z vrstev. Základní dělení je na nižší tělo, astrální tělo a vyšší tělo. Jsou systémy, které rozeznávají jen tyto tři vrstvy, jiné až sedmnáct. Vrstvy se liší frekvencí energie, která je tvoří. Nelze si je ale představovat jako slupky cibule, ale spíš jako matrjošky, které jsou plné a větší vždy zasahuje dál, než menší, která je do ní vnořená.
Aura je energetická struktura, kterou spoluvytvářejí vnitřní prána, neboli energie Paramátmy kterou využívá átma, a vnější prána přijímaná čakrami a je projevem životních aspektů v energetickém poli. Jsou zde přítomny veškeré emoce, myšlenky, představy, zkušenosti i záměry, které člověk má.
Základní vlastností energie v auře je pohyb. Pokud se energie nehýbe nebo je blokována, může se projevit jako bolest nebo nemoc fyzického těla, špatné mezilidské vztahy nebo negativní životní situace. Úkolem léčitele je pak tento pohyb obnovit.


(Na obrázek aury se podívejte v Galerii v složce přírodě.)

Prosím

2. června 2011 v 19:35 | Eli... |  Ostatní
Podívejte se do galerie. Klikněte na příroda a ukážou se vám tam obrázky. Moc chci abyste viděli co se děje na celém světě.

Neboj se.

2. června 2011 v 18:52 | eli |  zvířata
Také máš strach když kolem tebe letí včela nebo vosa? Když nezačneš pištět, utíkat a máchat kolem sebe ztřeštěně rukama nic ti neudělá! Hlavně neber za zlé když tě píchne. Myslíš že vosy jsou zlé a nemají tě rádi a ubližují ti naschvál? Tak to není. Vlastně to dělají ze strachu. Když začneš vosu honit nebo se snažíš ji trefit rukou a mácháš kolem sebe rukama, rozčílíš a vyprovokuješ ji. Neutíkej před včelou,protože tím si to ještě zhoršíš. Tím že ji vyprovokuješ, nebo vyděsíš, včela dostane strach a bude se bránit. Včely a vosy to dělají ze strachu a když tě píchne, tak se brání. Nechce ti ublížit naschvál. To ty ubližuješ jí. A navíc to ohrožuje její život. Vose se nic nestane, ale včela když tě píchne, utrhne se jí zadeček a umře. Vosa/včela tě píchne pouze jen tehdy, když ji podráždíš tím že kolem sebe budeš máchat rukama a všelijakými věcmi. Včela si bude myslte že jí chceš ublížit a ze strachu a sebeobrany tě bodne.....

PÍCHÁ JEN VČELA/VOSA KTERÁ JE PODRÁŽDĚNÁ!!!

Hlavně si nepleť vosu se včelou. Mnoho mích kamarádek když uvidí včelu, tak zakřičí:´´Vosa! Pomoc!´´ Ale mezi vosou a včelou je rozdíl. Včela je menší, do hněda a má chloupky. Vosa je vetší, žlutá, má výraznější černé proužky, špičatější zadeček a chloupky nemá. Nepleť si to. Včela je menší a hnědá, vosa je větší, žlutá!!!!!!

ROZDÍL↓

Včela↓ Vosa↓


Nikdo a nic nemůže za to jaké je

2. června 2011 v 18:44 | Eli |  Ostatní
Většina lidí se bojí myší, pavouků, hmyzu, housenek.....a tak dále. Otázkou je:proč? Co kdybyste vy byly na jejich místě? Co kdybys ty co tenhle článek právě čteš byl třeba housenka? Co kdybys nebyl člověk ale byl bys housenka která se každému hnusí a každý piští při pohledu na ni? Dobře, máš z housenky strach, ale představ si že ona je tak zelená a hnusná a malinká a přitom za to nemůže. Ona si nevybrala předem že bude housenka. Ona se tak prostě narodila. Nikdo si předem neurčí, jak bude vypadat až se narodí. Pavouka se všichni hrozně bojí. Otázkou je:proč? Dobrá ty se ho bojíš, ale zkus se do něj vžít. Vžíj se do jeho role a vem to jako jeho pohled na svět. Ty jsi proti němu tak obrovský/á a bojíš se ho. On je tak malinký a z jeho pohledu si pro něj obří a on má z tebe mnohem mnohem větší strach než ty z něj. Už si někdy myslela na to co si asi říká když nad ním pištíš? Co když si říká:´´Páni on/a je tak velikánská. Je to obr a co když mě zašlápne?! Já se bojím.´´ Klidně ho můžeš zašlápnout, protože on je tak malý že se nemůže bránit že? (ironie) Zkus mu dát šanci k životu. To že je menší a šerednější neznamená, že nesmí zůstat živý. Pavouk ti nic neudělá. Je neškodný a naprosto není nebezpečný.
Tak hned každého nezabíjej. ( MLUVILO SE O DOMÁCÍCH PAVOUCÍCH. u CHLUPATÝCH TARANTULÍ NEBO SKLÍPKANŮ JE TO JINÁ VĚC)

Bleskovka

2. června 2011 v 18:02 | Eli |  Bleskovky
1. Kdybys mohl/a rozvíjel/a bys přírodu dál? např. sázel/a nové stromy, aby nahradili ty pokácené, rozmnožoval/a zvířata?
2. Připadá ti nefér ubližování přírodě? )
3. Máš rád/a přírodu?
4. Jsi proti týrání a zabíjení dobytku?
5. Vadí ti shazování viny na přírodu?
6. Máš na ty věci stejný názor jako já? (přečti si poslední článek:chráníme přírodu, je stejně důležitá jako my.)
7. Vadí ti kácení pralesů?
8. Vadí ti zabijení slonů a utrácení zvířat?(koní,krokodýlů,psů.....)
9. Věříš že stromy a rostliny jsou živé a když jim ulomíš větev, je to jako by tobě někdo utrhl nebo ukousl např. prst, nebo myslíš že je to hloupost?
10. Máš cit pro přírodu a myslíš že to co děláme není správné?
11. Věříš na Auru, nebo myslíš že je to vymyšlený žvást? (hloupost)

U všech odpovědí odpověz buď Ano nebo Ne. U devítky a jedenáctky vyjímečně buď Ano nebo Hloupost.
Děkuji Odpovědi napiš do komentářů.

Víte že.........

1. června 2011 v 14:27 | Eliška |  Videa
Víte že Michael Jackson byl proti tomu? Znáte písničku earth song od Michaela Jacksona ne? Zpívá v ní právě o tom. O zabijení slonů, kácení stromů, továrnách a komínech a o válce. Dám si sem tu písničku i z videoklipem (officiálním videem). Pokud se na ni chcete podívat, zadejte si na you tube: Michael Jackson earth song a dejte si to první okénko s obrázkem. On byl vážně proti ničení přírody. Proto složil takovou písničku. Fakt se podívejte. Potom příjde bouřka která všechno spraví. Stromy se zvednou, slonovi dorostou kly.......Kéž by se to doopravdy stalo. Kéž by to šlo. Takovou bouřku bych opravdu chtěla.


Chraňte přírodu. Je důležitá tak jako my.

1. června 2011 v 14:22 | Eliška |  ÚVOD
Také se vám zdá nefér že někteří lidé ničí přírodu a to s čím si dala práci? Výte jak dlouho muselo trvat než narostl takový tisíce letý, nebo staletý strom v deštném pralese? Tolik let, kolik tam ten strom stojí. Sto let těm mohutným nádherným stromům trvalo než vyrostly do takové krásy a výšky a některým i tisíc let. A lidé to teď všechno ničí. Kácejí právě tyhlety stromy aby s nimi mohli obchodovat a vyrábět z nich nábytek! Já vím, že nábytek potřebujeme, ale není takových stromů které jsou tu tak dlouho s námi škoda? Nepřijde vám nefér nechat pytláky jen tak pořád dokola zabíjet slony kvůli klům a slonovině? Pytláci si přijedou do savany, zastřelí tam slona, počkají až umře, pak mu uřežou kly, nechají ho tam ležet a ujedou. Jen tak si prostě ujedou. A potom z těch klů vyřezávají a tesají šperky a prodávají je na tržišti a lidem je jedno že je to z nevinného zvířete, které má stejné právo žít a být tu jako my lidé! Nemáme právo abychom odsud přírodu vykazovali. Lidé ani nevědí co si kupují. Náramek ze slonoviny, peněženku z krokodýlí kůže, kabát z tygra. Připadne vám to jako správná věc? Mě teda ne! Já jsem naštvaná že se takové věci dějí a nikdo není té simpatie a není schopný tomu zabránit! Já kdybych mohla tak bych udělala všechno proto aby se to zastavilo. Každým dnem pokácejí několik stromů, zabijí několik slonů, tuleňů, a vyjde z komínů a továren několik nezdravých plynů. A co výfuky z aut? To si člověk ten výfuk nemůže něčím zacpat aby neznečišťoval vzduch? To ty lidi nenapadne nic o ozonové díře? A odpadky? Někteří lidi a není jich málo, vůbec nevnímají odpadkové koše. Prostě dopijou a pet lahev si zahodí a nechají ji ležet v trávě. Ohryzek od jablka nebo slupka od banánu neřeknu, to je příroda, to se rozloží, ale obal od tyčinky, nebo plast to ne. Co kdybyste vy byli na místě té přírody? Co kdybys třeba ty co tenhle článek čteš byl slon. Dneska by přijeli pytláci a zabyly by tě? Co kdybys byl strom který je starý přes sto let a najednou si přijedou lidi a pokácí tě? Jak by ti bylo? Jak byses cítil/a? Mě by do smichu nebylo. Dívat se jak náš vlastní druh drancuje planetu? Co když příjde den kdy planetě zavládnou zvířata a budou lidi zabíjet a z jejich kůže nebo zubů nebo nehtů něco vyrábět? Stát se může všechno. A pokud se nezačneme chovat líp a nebudeme k přírodě zpravedlivý, tak nám to oplatí a je jedno jak. Dívala jsem se na pořad lovec a oběť. Chodí to na barrandově. Bylo to o krokodýlech. Protože už došlo ke čtyřem útokům tak každý krokodýl větší jak metr 20 bude utracen. Zajímavé je že ti lidé byly vždicky napadeni blízko civilizace (lidských obydlí, silnic apod.) Je to vina těch lidí. Když ví že v těch řekách žijou krokodýli nemají tam ty domy stavět. Není to pravda? Nemají to stavět tak blízko. A pak z toho vinní přírodu. Oni si postaví dům pár metrů od řeky, pak na ně zaútočí krokodýl a čí je to vina? Jejich, jenže o ni dávají vinnu těm zvířatům. Konec konců,my lidi jsme přece úplně dokonalý a bez chyby je to tak? My za nic nemůžem (ironie). Chcete aby to tak šlo dál? Já ne!!!!!!!!!